header-gerrits-start.jpg

Afspraak maken en huisbezoek aanvragen

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Voor een consult reserveren wij tien minuten. Per consult wordt één klacht behandeld. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan wordt er meer tijd voor u gereserveerd.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. De assistente zal uw gegevens en telefoonnummer noteren, zodat de huisarts u kan terugbellen.

Huisbezoek

Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
Wilt u een huisbezoek zo mogelijk vóór 10.00 uur aanvragen, zodat er rekening mee gehouden kan worden met de werkindeling?

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Zolang het mogelijk is ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken en zijn wij beter bereikbaar voor spoedgevallen.

Huisartsenpraktijk Gerrits

Praktijk info

Huisartsen:
Wim Gerrits
Bram Gerrits

Praktijkassistentes:
Nyckelee van Strien
Helmi van Wijk
Angèle Paquaij
Sabrine van den Boogaard

Praktijkondersteuner Somatiek:
Nyckelee van Strien

Praktijkondersteuner GGZ:
Josita van der Veen

spoedlijn

thuisarts