header-gerrits-start.jpg

Assistenten en praktijkondersteuning

De doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van onder andere urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

Ook kunt u, op afspraak, bij onze assistenten terecht voor:

 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest op verzoek van de huisarts
 • zwangerschapstest op eigen verzoek (kosten E 12.-)
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • reizigersvaccinaties
 • zwachtelen en tapen

 De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is een speciaal opgeleide verpleegkundige / doktersassistente en is deskundig in het uitvoeren van taken, die door de huisarts zijn overgedragen aan haar. Uiteraard wordt er door de praktijkondersteuner frequent overlegd met de huisarts.

In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam:

Nyckelee van Strien, praktijkondersteuner Somatiek:

begeleidt patiënten met een lichamelijke, chronische aandoening, zoals diabetes mellitus (suikerziekte) en astma / COPD. En ook patiënten met hoge bloeddruk, hoog cholesterol of die hulp willen bij het stoppen met roken kunnen bij haar terecht.

Josita van der Veen, praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ):

Begeleidt patiënten met psychische en psychosociale klachten. Vaak is een kortdurende behandeling van deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH-GGZ zal dit advies met u en de huisarts bespreken.

De POH GGZ kan u helpen door:

 • kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland.

Huisartsenpraktijk Gerrits

Praktijk info

Huisartsen:
Wim Gerrits
Bram Gerrits

Praktijkassistentes:
Nyckelee van Strien
Helmi van Wijk
Angèle Paquaij
Sabrine van den Boogaard

Praktijkondersteuner Somatiek:
Nyckelee van Strien

Praktijkondersteuner GGZ:
Josita van der Veen

spoedlijn

thuisarts