Huisbezoek

Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Dit kan het geval zijn wanneer u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. U kunt een afspraak maken via 0487 541390.

Wij verzoeken u om een huisbezoek vóór 10.00 uur aan te vragen, zodat we rekening kunnen houden met de planning.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek mogelijk is. Wij ontvangen u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken en zijn wij beter bereikbaar voor spoedgevallen.