Spreekuur

We houden op elke werkdag spreekuur. U dient voor het spreekuur altijd vooraf een afspraak te maken. Dit kunt u doen via 
0487 541390.

Bij het maken van een afspraak, vraagt de assistente naar de reden van uw contact. Zo kan ze vooraf al een inschatting maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht(en). De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor een consult reserveren wij tien minuten. Per consult behandelen we één klacht. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, dan reserveren we meer tijd voor u.