Klachtenregeling

Goede zorg en plezierig contact met patiënten staan bij ons voorop. We hopen dat u tevreden bent met ons werk. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft nadat u contact heeft gehad met onze praktijk. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en daarvan kunnen leren.

Als u niet tevreden bent, maak dan gebruik van onze klachtenregeling. We streven ernaar om uw klachten uiterlijk binnen een maand naar tevredenheid af te handelen. We nemen uw klacht serieus en spannen ons in om het vertrouwen te herstellen.

Indienen van uw klacht

Wanneer u een klacht heeft, bijvoorbeeld over de huisarts of een andere medewerker van de praktijk, dan kunt u deze op meerdere manieren bij ons kenbaar maken. Heeft u een suggestie voor verbetering, dan vernemen wij deze vanzelfsprekend ook graag.

Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor het indienen van een klacht:

Gesprek

U kunt uw klacht natuurlijk rechtstreeks bespreken met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Dit is de eenvoudigste manier en leidt meestal tot een bevredigende oplossing. We nodigen u daarom van harte uit voor een gesprek, zodat we uw klacht hopelijk naar tevredenheid kunnen oplossen.

Klachtenformulier
Daarnaast heeft u de mogelijkheid tot het invullen van ons klachtenformulier. U vindt het formulier hier.

Nadat u uw klacht heeft ingediend, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een gesprek in te plannen.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat we uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze probeert de klacht te bemiddelen en zoekt samen met u naar een oplossing. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de SKGE. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer
088 0229190.

 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht aanvragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Kosten

Aan de klachtenregeling van de praktijk zijn geen kosten verbonden.