Nieuwe patiënt

Mocht u zich als nieuwe patiënt willen laten inschrijven, dan kunt u daarvoor een inschrijfformulier krijgen aan de balie. U dient zich af te melden bij uw vorige huisarts. Na uw inschrijving vragen wij uw vorige huisarts om ons digitaal uw gegevens te sturen. 

De praktijk is open voor nieuwe patiënten binnen ons verzorgingsgebied. Dit gebied bestaat uit de wijken rondom de praktijk, die met de auto in ongeveer 15 minuten te bereiken zijn voor visites. Deze afbakening is gebaseerd op de richtlijn Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de LHV. Hierin is vastgelegd dat de huisarts zich inspant om, na een melding van een spoedgeval, binnen een kwartier aanwezig te zijn bij de hulpvrager.